Tjänster

Projektering

TEKNISK BESKRIVNING

Vi upprättar tekniska beskrivningar som ansluter sig till den senaste versionen av AMA VVS & Kyla.

Systemhandlingar för VVS-system tas fram i ett tidigt skede för att säkerställa att de bästa tekniska lösningarna fastställs för att projektets och projekteringen senare faser på bästa möjliga sätt kan påbörjas.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Förfrågningsunderlag tas fram i samråd med beställaren för att underlätta vid en upphandling. 

Förfrågningsunderlaget kan exempelvis bestå av vvs-ritningar, teknisk rambeskrivning och administrativa föreskrifter för en generalentreprenadförfrågan eller totalentreprenadförfrågan.

BYGGHANDLINGAR

Vi upprättar bygghandlingar för VVS-system som ligger till grund för utförandet. Bygghandlingar innehåller vanligtvis vvs-ritningar, beräkningar, teknisk beskrivning och materialbeskrivning. 

Utredningar & Inventeringar

ENERGIOPTIMERING

Utredning av befintliga vvs-system och framtagning av åtgärdsförslag för energioptimering av fastigheten.

Energioptimering kan exempelvis innebära att energin ur frånluftsventilationen återvinns och parallellkoppling/seriekoppling sker mot det befintliga värmesystemet via en värmepump. Värmepumpen kan sedan producera både varmvatten och värme till fastighetens radiatorsystem. 

Vi tar fram förslag på det som krävs för att optimera fastigheten. 

INVENTERING

Inventering för investeringsbeslut om potential för utökning/uppgradering av befintliga VVS-system. 

Inventering utförs genom granskning av befintliga ritningar och genom platsbesök.

Vi gör platsbesök och går igenom förbättringspotential i VVS-anläggningen. Vi dokumenterar och fotograferar för att återkomma med en tydlig inventeringsrapport.

Inventeringsrapporten är en bra grund för ett investeringsbeslut eller förfrågningsunderlag till entreprenör.


Relationsritningar

Genom platsbesök, från skisser eller från äldre ritningar utför vi skalenliga relationsritningar/relationshandlingar på byggnaderna i sig och dess VVS-system.

ARkitektritningar

Vi levererar relationsritningar för villor, lokaler och större fastigheter.

vvs-ritningar

Vi levererar relationsritningar på system för värme, ventilation, kyla och sanitet. 

format

Ritningarna levereras i PDF, DWG och IFC-format om modellen önskas tas fram i 3D.